عنوان سایت
یکشنبه 2اردیبهشت 1397
  اخبار عمومی
.
برنامه این هفته زاویه از شبکه چهارم سیما، به این سوال که «چگونه جشنواره هایی مثل فارابی ب ...
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اهدای جایزه به سیدجواد طباطبایی برخلاف مشی اصلی و ماهو ...