عنوان سایت
شنبه 5اسفند 1396
درباره ما

سازمان بسیج اساتید استان کردستان

مسئول سازمان:دکتر علی شکری

آدرس سازمان :سنندج-جام جم جنب صداوسیما-مجتمع شهدای بسیج طبقه دوم 

شماره تماس:08733664698