عنوان سایت
دوشنبه 7خرداد 1397
مشاهده خبر
واکنش استاد علوم سیاسی به اهدای جایزه نخست علوم سیاسی جشنواره فارابی:
با تقدیر از طباطبایی در جشنواره فارابی نقض غرض صورت گرفت
تاریخ خبر :1396/10/30 08:29:46


محمدرضا مرندی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گویی با انتقاد از ارائه جایزه اول فارابی به سیدجواد طباطبایی از سوی رئیس جمهور تاکید کرد: ارائه جایزه برتر در جشنواره فارابی به شخصی که ارائه دهنده نظریه زوال سیاسی اسلام است هیچ توجیه منطقی و عقلانی ندارد.

 وی با بیان اینکه در جشواره فارابی از نظریه پردازان  و مبتکرین که براساس اندیشه ایرانی – اسلامی ارائه طرح و نظریه می کنند تقدیر به عمل می آید، افزود: بدیهی ست اگر افرادی که به ضدیت با این اصل می پردازند مورد تقدیر قرار گیرند نقض غرض جدی صورت گرفته است.

 وی با انتقاد از سیاسی کاری های روحانی او را در این امر یک متخصص دانست و گفت: روحانی در ایام پیش از انتخابات مواضعی علیه مبانی نظام و انقلاب اتخاذ کرد و اقدامات دهه 60 را که شخص او در شکل گیری آن نقش داشت زیر سوال برد. در همین راستا وعده و وعیدهای اقتصادی به مردم داد و گفت در مسیر ریشه کنی بیکاری گام برمی دارد، اما هیچ یک از آنها محقق نشد و حتی عملکرد فعلی دولت نیز نشان می دهد عزمی در این خصوص جزم نیست.

 

این کارشناس مسائل سیاسی به وعده و وعیدهای رئیس جمهور به اصلاح طلبان پیش از انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: روحانی حتی به دوستان خود هم نارو زده است. سبک سیاسی کاری و تغییر مواضع در بازه های زمانی مختلف به منظور حفظ موقعیت و جایگاه جزو شگردهای او به حساب می آید. او حتی در برخی بزنگاه ها تلاش کرده از جریان غیرانقلابی نیز برای دستیابی به اهداف مدنظر خویش یارگیری کند.

 مرندی با تاکید براینکه سیاست روحانی اتخاذ راهبرد "یکی به نعل، یکی به میخ" است، تاکید کرد: روحانی یکی در میان مواضعی را اتخاذ می کند که خوشایند جریان انقلابی و ضدانقلاب است. نکته حائز اهمیت اینکه رئیس جمهور فعلی پس از 1400 خواستار تداوم حیات سیاسی است، از همین رو نیازمند گروهی است که از او حمایت کند و او از قبل اتخاذ مواضع متفاوت قصد دارد گروه های مختلف را از خود راضی نگه دارد.

 این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به شکست دولت در برجام و به فرجام نرسیدن این معاهده بین المللی در بهبود حوزه های اقتصادی و معیشتی مردم خاطرنشان کرد: روحانی تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام قرار داد، اما نه تنها تحریم ها لغو نشد، بلکه به تحریم های قبلی نیز اضافه شد.گروه خبر: اخبار عمومی

تعداد بازديدها: 367