عنوان سایت
دوشنبه 7خرداد 1397
مشاهده خبر
در جلسه معاون آموزش سازمان بسیج اساتید با مدیران مرکز بسیج اساتید خراسان رضوی مطرح شد:
ضرورت تعامل مستمر استانها با سازمان مرکزی در بحث اندیشکده ها
تاریخ خبر :1396/11/16 12:21:09


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور؛ معاون آموزش سازمان بسیج اساتید با حضور در مرکز بسیج اساتید استان خراسان رضوی، به بحث و تبادل نظر پیرامون راه اندازی اندیشکده های راهبردی بسیج اساتید با مدیران بسیج اساتید خراسان رضوی پرداخت.

در این جلسه که در محل بسیج اساتید استان خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت، معاون آموزش سازمان بسیج اساتید کشور رویکرد تحولی جدید سازمان و مسأله تأسیس اندیشکده ها را تشریح کرده و گفت: تحول خواهی و تحول پذیری را شاخصه انقلاب اسلامی و نهادهایی که در ذیل انقلاب اسلامی پدیدار شده اند است.

دکتر سرپرست سادات افزود: رویکرد جدید سازمان بسیج اساتید با غلبه گفتاری واژگانی نظیر اثر بخشی، هم افزایی، نگاه حل المسأله ای، رصد، پالایش، فقدان سلسله مراتب، ضرورت شبکه سازی در برنامه ها و تدابیر و برای میدان داری و مطالبه گری جریان نخبگانی طرفدار انقلاب اسلامی در دانشگاه ها معنا می یابد.

وی اندیشکده ها را حلقه واسط میان دانشگاه ها و مسئولین از یک طرف  و دانشگاه ها و مردم از سوی دیگر معرفی کرده و خاطرنشان کرد: اندیشکده ها برای اجتماعی شدن علم و پزوهش ضروری است.  باید توجه داشت اندیشکده ها، پژوهشکده یا پژوهشگاه نیستند بلکه مأموریت کلی اندیشکده ها استفاده از ظرفیت عظیم پژوهش های صورت گرفته، ارایه فراتحلیل از آنها و به دست گرفتن و مطالبه گری آنهاست.

در این جلسه دکتر مجتبی بذرافشان مقدم مسئول مرکز بسیج اساتید استان خراسان رضوی نیز ضمن استقبال از رویکرد جدید و تحولی سازمان، ضرورت پختگی آیین نامه ها و سازمان کار اندیشکده ها و ضرورت تعامل با استان ها را مورد تأکید قرار داد.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 330