سرمایه انسانی

18/01/1400 14:20
15/01/1400 12:59

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)و و به نقل از…

01/09/1399 10:44

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان…

از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد:
22/04/1399 17:41

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،…

بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری برگزار کرد:
27/02/1399 14:02

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان…

به همت بسیج اساتید استان خوزستان برگزار شد:
29/11/1398 15:54
به همت بسیج اساتید استان خراسان شمالی برگزار شد:
13/11/1398 10:15
صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد:
02/11/1398 16:02

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، در این  نشست که با…

صبح امروز در سالن شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید برگزار شد؛
07/05/1398 15:29
25/06/1397 17:01

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر احمد نادری پس…