معرفی معاون تربیت و آموزش سازمان

سه شنبه, 08/01/1397 - 10:50

معرفی معاون تربیت و آموزش سازمان

دکتر طهماسبی

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مهران طهماسبی؛ عضو هیات علمی گروه مدیریت پژوهشگاه دفاع مقدس