هفدهمین شماره فصلنامه علمی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی منتشر شد

یکشنبه, 08/16/1400 - 12:49

هفدهمین شماره فصلنامه علمی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی منتشر شد

بنابه اعلام معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور، هفدهمین شماره فصلنامه علمی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ( بهار 1400) منتشر شد.

برای ورود به صفحه اصلی سامانه این نشریه روی تصویر زیر کلیک کنید.

الگو