درباره ما

در راستای حرکت تحولی جدید سازمان بسیج اساتید مبنی بر پرهیز از مناسبت‌زدگی و تمرکز بر متن فعالیت آموزشی- پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز به منظور سوق دادن تحقیقات و پژوهش‌های استادان به سمت نیازها و تقاضاهای نظام اجرایی- مدیریتی کشور و حل معضلات نظام و مشکلات جامعه، معاونت پژوهشی سازمان به دنبال انسجام بخشی به فعالیت‌های علمی- پژوهشی استادن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و تولید ادبیات راهبردی و حلّ مسأله‌ای در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اجرایی کشور است.

 

در این چارچوب، شرح فعالیت‌های معاونت پژوهشی به این ترتیب خواهد بود:

 

 انتشار نشریات علمی

 

 اندیشکده‌های راهبردی و حل المسائلی

 

 دبیرخانه شورای علوم انسانی در مسیر شدن

 

 جایزه بین المللی شهید چمران

 

 گسترش و توسعه علم و فناوری در کشور و ترویج آن در بین استادان بسیجی

 

 شناسایی و حمایت از محققان، دانش پژوهان و مراکز پژوهشی- تحقیقاتی و ایجاد ارتباط با مجامع، اندیشمندان و صاحب نظران علوم دینی و رشتههای مختلف علوم دانشگاهی جهت مشارکت و توسعه کمّی و کیفی علوم در راستای تبلور ظرفیتهای انقلاب اسلامی

 

 فراهم کردن امکانات و الزامات مورد نیاز برای تحقیقات و پژوهش‌های معطوف به تحول در علوم انسانی

 

 شناسایی و حمایت از اساتید توانمند و دارای ایدههای خلاق، و معرفی آنها به مراجع مربوطه

 

 برنامه‌ریزی برای انجام بازدیدهای علمی، زمینه‌سازی در جهت حضور فعال اساتید بسیجی در انجمن‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقات راهبردی در محافل علمی تحقیقاتی و در جشنواره‌های علمی

 

 برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی با همکاری متخصصین داخل و خارج به منظور کمک به حل مشکلات کشور

 

 حمایت از نشست‌های علمی، هم اندیشی، سخنرانیهای علمی، کرسی‌های نقد ، نوآوری و نظریه پردازی در در حوزه‌های راهبردی و حل معضلات کشور و رفع نیازهای جامعه