print

Powered by Drupal

اندیشکده مدیریت و بهره‌وری منابع کشاورزی خراسان شمالی

استان خراسان شمالی پتانسیل قابل ملاحظه در زمینه کشاورزی دارد و تاکید مقام معظم رهبری در سفر ایشان به این خطه موید محوریت کشاورزی در توسعه استان می‌باشد. این استان با مساحتی حدود 28۴۳۴ کیلومتر مربع مشتمل بر ۸ شهرستان دارای 102023.81هکتار اراضی زراعی آبی و 151508.7 هکتار اراضی زراعی دیم می‌‍باشد که تولید کل محصولات زراعی آبی و دیم حدود 717781.5 تن و تولید محصولات باغی بالغ بر 205491.86 تن است. این استان همچنین دارای 1414850هکتار مرتع و نیز دارای 434550 هکتار جنگل و بیشه زار می‌باشد و با داشتن شرایط آب و هوای مناسب و تنوع آب و هوایی در نقاط مختلف و به جهت هم مرز بودن با ترکمنستان می‌تواند جایگاه خوبی در صادرات محصولات کشاورزی با کیفیت داشته باشد که البته مستلزم برنامه ریزی اصولی بلند مدت خواهد بود.

 

[[{"fid":"7834","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:427px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]]

 

 آنچه مسلم است نظام کشاورزی موجود از پایداری مناسب برخوردار نبوده و بهره‌وری منابع از جمله آب بسیار پایین می‌باشد و می‌بایست با دیدگاه جامع و بلندمدت در جهت افزایش بهره‌وری و توسعه کشاورزی استان همت گماشت. تاسیس اندیشکده‌ مدیریت بهره‌وری منابع در بخش کشاورزی با کمک جمعی از متخصصین و خبرگان بخش کشاورزی می‌تواند در این جهت راهگشا باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد نیز به عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین واحد دانشگاهی استان شناخته می‌شود که به سبب وجود اعضای هیات علمی متخصص و مجرب در دانشکده کشاورزی، به نظر می‌رسد تاسیس این اندیشکده در دانشگاه آزاد اسلامی از اولویت برخوردار است.

 

[[{"fid":"7835","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:432px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

ضرورت و اهمیت تاسیس اندیشکده:

 

متاسفانه وجود خشکسالی‌های اخیر در استان و بحران کمبود آب و گسترش بیکاری دست به دست هم داد تا چهره فقر در استان گسترش یابد و بدون شک توسعه کشاورزی و صنایع وابسته می‌تواند به بیرون رفت از این بحران کمک نماید. ادامه روند فعلی، افزایش مهاجرت روستاییان به شهر و ناهنجاری‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت و این مسئله را شاهدیم که بخش عظیمی از نیروی جوان آماده کار از روستا خارج شده و تمایل به کار در بخش کشاورزی ندارند.

مطالعات و مشاهدات موجود حاکی از مدیریت ناکارآمد منابع ارزشمند به ویژه آب در بخش کشاورزی استان می‌باشد که موجب کاهش شدید بهره‌وری آب در بخش کشاورزی شده و نتایج آن را می‌توان به شکل‌های مختلف از جمله افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش شوری منابع آب زیرزمینی،کاهش آب‌های سطحی مشاهده نمود. به علاوه بهره‌وری کود و سم مصرفی در مزارع و باغات استان بسیار پایین بوده و این معضل فراگیر به افزایش هزینه‌های تولید و خسارت‌های زیست محیطی مختلف منجر گردیده است.

 

[[{"fid":"7836","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

 

با توجه به مشکلات عدیده موجود در بخش کشاورزی استان و گسترش روز افزون آن، عموم کشاورزان متقاضی اقدام عاجل و موثر در جهت رفع منابع موجود و موانع موجود و سازماندهی بحث کشاورزی هستند، به خصوص بحران خشکسالی در سالیان اخیر و افزایش هزینه‌های تولید لزوم توجه به افزایش بهره‌وری منابع را برای کشاورزان دو چندان نموده است.

ضروری است هر چه زودتر جمعی از متخصصین و خبرگان بخش کشاورزی که عاشق این مرز و بوم بوده و به اعتلای ایران اسلامی دل بسته‌اند در قالب اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر گردهم آیند تا بتوانند با خلق ایده‌های نو و ایجاد بستر مناسب، توسعه استان را رقم زنند.

 

 

[[{"fid":"7837","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:423px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]]

مشخصات:

 

[[{"fid":"7838","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]]

جدیدترین ها

پربازیدترین ها