معرفی معاون تربیت و آموزش

س, 08/01/1397 - 10:50

معرفی معاون تربیت و آموزش

 

 

دکتر هاشمی

دکتر سیدمحمود هاشمی؛ عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی