معرفی معاون سرمایه انسانی

چ., 10/24/2018 - 14:47

معرفی معاون سرمایه انسانی

در حال تکمیل....

 

 علی محمدی؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل