از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان بسیج اساتید کشور :

چ., 12/23/2020 - 16:18

از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان بسیج اساتید کشور :

 

1- طراحی، تدوین و اجرای طرح استاد- مسجد (در این بخش به منظور تقویت ارتباط اساتید با مساجد، طراحی و تدوین مدل ارتباطی موثر اساتید با مساجد، روش همکاری و هم‌افزایی استادان در فرایند تصمیمات ائمه جماعات و هیات‌های امنای مساجد و مشارکت در امور اجتماعی مساجد و محلات به منظور تعمیق همکاری نهادهای اجتماعی علم و دین صورت می‌گیرد)

 

2- برگزاری دوره‌های علم، فناوری و پیشرفت ایران، راهیان نور، مرکب از تاریخ معاصر ایران و تاریخ جنگ تحمیلی و مشارکت در اردوهای زیارتی - راهبردی نظیر اربعین 

 

3- طراحی، تدوین و اجرای طرح راهیان علم، فناوری و پیشرفت ایران (به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر اساتید و خانواده آنها با دستاوردهای علمی پژوهشی کشور در حوزه‌های
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، سلولی مولکولی، سلول‌های بنیادی، جنگ‌افزارها، صنایع نظامی و سایر علوم توسعه‌ای و پیشران در راستای تقویت باور کارآمدی نظام و انتقال آثار آن به دانشجویان برگزار می‌شود. در این سفرها و اردوهای علمی فناوری تلاش می‌شود تا استاد و خانواده او با نوآور ی‌های علمی و فناوری کشور آشنا شوند. این اقدام در راستای تقویت باور «ما می‌توانیم » و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی می شود. در این رابطه مدل طراحی شده نیمه‌متمرکز آن توسط معاونت فرهنگی اجتماعی متعهد انجام شده است.
 

4- مطالعه علمی نگرش‌ها در حوزۀ ارزش‌های انقلاب، تلاش‌های انجام‌شده فرهنگی ا زجمله راهپیمایی اربعین، اردوهای راهیان نور ترکیبی و نیز اردوهای علم و فناوری با کمک معاونت پژوهش

 

5- به منظور ارتقاء دانش و بینش فرهنگی و اجتماعی استادان بسیجی، نظام آموزش‌های مستمر و دوره‌ای، اردوهای علمی فرهنگی، بازدیدها و سفرهای علمی به کمک معاونت آموزش و تربیت تدوین، برنامه‌ریزی و اجرا شود. این دوره‌ها شامل تکمیل آموزش‌های پیوست نگاری فرهنگی، قدرت نرم و سبک زندگی خواهد بود.


6- راه‌اندازی اردوهای راهیان نور ترکیبی(با تاکید بر طرح ترکیبی خوانش تاریخ معاصر ایران و روایت تاریخ جنگ تحمیلی) و را هپیمایی  روندپژوهی مستمر اربعین حسینی. این اردوها در راستای فعالیت‌های توأمان علمی و فرهنگی صورت می‌گیرد. در این اردوها مطالعه میدانی (با تاکید بر روند پژوهی در اندیشکده راهبردی اربعین)
از سوی اعضاء هیات علمی روی مسائل فرهنگی محیط راهپیمایی همراه با شرکت در فعالیت فرهنگی شکل می‌گیرد. در پایان این مشارکت، نتایج یافته‌ها به کمک معاونت پژوهش به‌صورت مقاله علمی، کتاب و نتایج فرصت‌های مطالعاتی منتشر خواهد شد.


7- ساماندهی جبهه علمی، فرهنگی در استا‌ن‌ها