معرفی معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی

پ., 12/24/2020 - 21:42

معرفی معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی

بخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر جواد بخشی الموتی؛ مدرس دانشگاه فرهنگیان