اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای

ی., 04/24/2022 - 13:28

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای

همایش