نخستین کنگره بین‌المللی شهید طهرانی مقدم برگزار می‌شود