اندیشکده انرژی

شنبه, 07/13/1398 - 17:08

دو معضل آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و کمبود منابع انرژی فسیلی از مهم‌ترین معضلات بشر در قرن جاری است. لذا تحقیق و توسعه در زمینه روش‌های نوین تامین انرژی با آلودگی کمتر و افزایش راندمان سیستم‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد که این مهم می‌تواند در آینده تقاضا برای انرژی‌های فسیلی را به شدت تحت تاثیر خویش قرار دهد.

 

سمت و سوی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و حتی دارندگان نفت جهان به انرژی‌های تجدید پذیر این واقعیت را پیش رویمان قرار می‌دهد که شاید به زودی به پایان عصر انرژی‌های فسیلی نزدیک می‌شویم که این مهم برای کشورهایی که اقدام ملموسی برای توسعه انرژی‌های پاک نکرده‌اند، یک خطر بالقوه و یک چالش جدی به حساب می‌آید. 

 

گرچه کشورعزیزمان ایران دارنده منابع عظیم انرژی فسیلی همچون نفت و گاز است پرداختن به انرژی‌های دیگر خصوصا انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه‌های توسعه کشور بیان کننده نگاه بلند مدت و استراتژیک مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران است. در لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور ساخت 26 هزارمگاوات نیروگاه جدید برنامه ریزی شده است که 16هزار مگاوات آن با تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیکل ترکیبی، سه هزار مگاوات آن با ساخت نیروگاه‌های تولید پراکنده، DG(نیروگاه تولید پراکنده) و CHP(تولید همزمان برق و حرارت) و پنج هزار مگاوات دیگر آن با ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و فوتوولتائیک(خورشیدی) تامین خواهد شد. براساس آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت کنونی نصب شده نیروگاهی کشور در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فقط یک درصد سبد انرژی کشور است و پیش‌بینی می‌شود در افق سال 1400 ظرفیت تولید انرژی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به پنج‌هزار مگاوات برسد. در این میان، محدودیت منابع انرژی و مشکلات ناشی از مصرف سوخت سبب شده تا شاهد بازگشایی سرفصل انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه انرژی بسیاری از کشورها باشیم. 

 

[[{"fid":"7809","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:472px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]]

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

ضرورت و اهمیت تاسیس اندیشکده: 

 

مسأله تأمین انرژی مورد نیاز جوامع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قرن گذشته و حال کشورهای جهان می‌باشد که به سمت یک بحران رو به افزایش میل می‌کند. پیشرفت و توسعه کشورها، تامین آسایش و امنیت جوامع بشری در گرو تامین انرژی پایدار است در قرن حاضر که به نام قرن انرژی پاک نامگذاری شده است بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که منشاء هر دوی آنها مربوط به انرژی است. یکی آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و دیگری کاهش نگران کننده منابع انرژی فسیلی است. این بحران‌ها اختصاص به منطقه جغرافیایی خاصی نداشته و همه کشورها با آن درگیر می‌باشند.

 

وجود صنایع بزرگ انرژی‌بر (مس , فولاد, معادن ) وکشاورزی فعال در گستره پهناور استان کرمان که نیازمند انرژی است به همراه پتانسیل‌های فراوان انرژی‌های تجدیدپذیر (همچون انرژی خورشید) لزوم تحقیق و توسعه در این خصوص را دوچندان ساخته است.

[[{"fid":"7810","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]]

مشخصات: 

[[{"fid":"7811","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:159px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]]