اندیشکده کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی

دوشنبه, 07/15/1398 - 15:10

یکی از معضلات کشور عدم پیشرفت جامعه در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی متناسب با نیاز روز بوده است. روش‌های سنتی در کشاورزی و عدم بومی سازی کامل صنایع پیشرفته بالادستی استراتژیک مانند نهال، بذر، بانک ژن، لاین‌های دامی و گیاهی، عدم بهره‌وری مناسب از نژادها و ذخایر ژنتیکی دامی موجود کشور، هدر رفت منابع آب و خاک، عدم مدیریت صحیح منابع طبیعی محیط زیست و همچنین مشکلات عدیده و وابستگی در زمینه ایمنی و امنیت مواد غذایی، لزم انقلاب مدیریتی و فکری را در این زمینه‌های بنیادین دوچندان می‌کند. اقتصاد نفتی باعث به فراموشی سپرده شدن این منابع و نعمات خدادادی شده است و مدیریت ناکامل در این موضوع، کشور را سال‌ها به عقب رانده است و صدمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است. 

 

 

[[{"fid":"7720","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:401px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

شواهد نشان می‌دهد که این صدمات به نسل‌های بعد هم سرایت پیدا خواهد کرد و تشدید خواهد شد. بنابراین لازم است ایده‌هایی نوین در زمینه قانونگذاری، مدیریت و اجرا مطرح شود تا بتوان از منابع استفاده مناسب نمود و گام‌های جدی و اساسی در این زمینه برداشت.

 

 اهمیت و ضرورت این موضوع مانند آتش زیر خاکستر است و با توجه به شرایط پیش آمده مطالعه بر روی آن حیاتی و فوق ضروری است وگرنه امنیت کشور در این زمینه در خطر خواهد بود و نسل‌های متوالی صدمه خواهند دید. تصمیمات غلط در این زمینه می‌تواند مشکلات خسارت بار و جبران ناپذیری را به بار آورد.

 

در کشور ما دانشگاه‌ها و دانشکده‌های متعددی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با دارا بودن بیش از 250 عضو هیات علمی فعال در این زمینه می‌تواند پیشرو باشد. دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، ارومیه و صنعتی اصفهان هم می‌توانند در این زمینه فعالیت نمایند. تعداد دانشجویان در حال تحقیق و تحصیل در این زمینه هم قابل توجه است و از رشته‌های متعدد می‌توان در زمینه‌های آموزشی و تحقیقاتی بهره برد.

 

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]]

مشخصات :

 

[[{"fid":"7722","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:210px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]]