فراخوان نخستین دورهٔ جایزهٔ علی‌اکبر دهخدا منتشر شد 

سه شنبه, 08/25/1400 - 15:36

فراخوان نخستین دورهٔ جایزهٔ علی‌اکبر دهخدا منتشر شد 

فراخوان نخستین دورهٔ جایزهٔ علی‌اکبر دهخدا پس از نشست هیأت امنای این جایزه منتشر شد.

 

دهخدا