معرفی رییس مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده

د., 04/29/2019 - 13:55

معرفی رییس مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده

 

دکتر واعظ جوادی

دکتر فاطمه واعظ جوادی؛ عضو هیات علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه تهران