فراخوان ارسال مقاله در همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک»

چ, 05/20/1400 - 12:18

فراخوان ارسال مقاله در همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک»

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)، همایش تخصصی مهندسی دفاعی با عنوان «تهدیدات سایبرالکترونیک» را 23 شهریور 1400 برگزار می‌کند.

 «اصول، مبانی، رویکردها و روندها ، راهبردها و دکترین، طرح ریزی عملیات مشترک سایبری و الکترونیکی، محیط شناسی و آینده پژوهی در حوزه سایبرالکترونیک »؛ « اقدامات آفندی و پدافندی الکترونیکی و سایبری اختلال، فریب، نفوذ، تخریب و ..»؛ « پشتیبانی الکترونیکی و سایبری جمع آوری اطلاعات سیگنالی و سایبری، شناسایی، نظارت و مراقبت و ...»؛ «سامانه ها و فناوری های نوین سایبر الکترونی؛  سامانه‌های الینت وکامینت، فرماندهی و کنترل، هوش مصنوعی، سامانه‌های لیزری و الکترواپتیکی، ربات ها و ...» از جمله محورهای این همایش است.

از مهم‌ترین اهداف این همایش : تبیین اهمیت و ضرورت حوزه سایبرالکترونیک در نبردهای آینده؛ ایجاد هم افزایی دانشی بین رده های متناظر در حوزه سایبرالکترونیک ؛ توسعه علمی در بروز رسانی سامانه ها و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری؛ آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های سایر کشورها در حوزه سایبرالکترونیک؛ شناخت تهدیدات پیش رو و ایجاد ظرفیت های مقابله با آن؛ افزایش توان بازدارندگی سایبری و الکترونیکی؛ آینده نگری و توسعه دانش پدافند سایبری و جنگ الکترونیک در سازمان رزم ،گزارش شده است.

دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)  از عموم پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب نظران دعوت کرد، مقالات مرتبط را نگارش و از طریق سایت همایش به آدرس https://esdc.ihuo.ac.ir/ ارسال نمایند.

فراخوان دانشکده مهندسی دفاعی

انتهای پیام/